Doulton Water Filters Limited streeft ernaar de industrie te leiden bij het minimaliseren van de impact van haar activiteiten op het milieu

De belangrijkste punten van zijn strategie om dit te bereiken zijn:

  • Minimaliseer afval door bewerkingen te evalueren en ervoor te zorgen dat ze zo efficiënt mogelijk zijn.
  • Minimaliseer de emissies door de selectie van processen en onderhoud van apparatuur.
  • Promoot actief het recyclen van zowel intern als onder zijn klanten en leveranciers.
  • Bron en promoot een productbereik om de milieu -impact van zowel productie als distributie te minimaliseren.
  • Voldoen aan of overtreffen alle milieuwetgeving die betrekking heeft op het bedrijf.
  • Minimaliseer het effect van het bedrijf op de uitstoot van broeikasgassen en consumptie van fossiele brandstoffen door de acties van een energievermindering/bewustmakingsteam en de implementatie van beleid inclusief de juiste training.

Andy Clark

Zakelijk directeur