Doulton water filters prioritise a sustainable future for the environment.

Bij Doulton® dragen we de bescherming van het milieu een warm hart toe, omdat we beseffen dat een gezonde planeet essentieel is voor het welzijn van de huidige en toekomstige generaties. Onze toewijding aan zorg voor het milieu gaat verder dan alleen woorden; het is verweven in het weefsel van onze bedrijfspraktijken. Dit is waarom we gepassioneerd zijn over de bescherming van het milieu:

Duurzame toekomst
We begrijpen dat de keuzes die we vandaag maken een directe invloed hebben op de wereld die we voor onze kinderen en kleinkinderen achterlaten. Door onze ecologische voetafdruk te minimaliseren, dragen we bij aan een duurzamere en levendigere toekomst.

Verantwoordelijkheid:
Als maatschappelijk verantwoorde onderneming geloven wij in het nemen van ons deel van de verantwoordelijkheid voor de bescherming van het milieu. We streven ernaar een deel van de oplossing te zijn voor de milieu-uitdagingen waarmee onze planeet wordt geconfronteerd.

Behoud van hulpbronnen:
We erkennen dat de hulpbronnen op aarde eindig zijn. Door milieuvriendelijke praktijken te hanteren, verminderen we het verbruik van hulpbronnen, afval en vervuiling en helpen we deze kostbare hulpbronnen te behouden voor toekomstige generaties.

Verwachtingen van de klant:
Onze klanten geven om het milieu, en wij ook. We weten dat we, door prioriteit te geven aan milieubescherming, niet alleen aan hun verwachtingen voldoen, maar deze zelfs overtreffen en zo vertrouwen en loyaliteit opbouwen.

Innovatie:
Milieuduurzaamheid moedigt innovatie aan. Door te zoeken naar milieuvriendelijke oplossingen in onze activiteiten, producten en diensten, stimuleren we creativiteit en vinden we nieuwe manieren om te gedijen in harmonie met de natuur.

Kostenbesparingen:
Duurzame praktijken leiden vaak tot kostenbesparingen. We hebben ontdekt dat het verminderen van energieverbruik, het optimaliseren van het gebruik van hulpbronnen en het minimaliseren van afval niet alleen ten goede komt aan de planeet, maar ook aan ons bedrijfsresultaat.

Wettelijke naleving:
We houden ons aan milieuregelgeving en -normen. Zo beperken we risico's, vermijden we boetes en zorgen we ervoor dat onze bedrijfsactiviteiten het milieu niet schaden.

Invloed op de gemeenschap:
Onze betrokkenheid reikt verder dan onze bedrijfsgrenzen. We werken actief samen met onze lokale gemeenschappen om milieu-initiatieven te ondersteunen, waardoor een positief effect ontstaat dat de hele maatschappij ten goede komt.

Transparantie:
Wij geloven in transparantie en verantwoording. We delen onze vorderingen op milieugebied regelmatig met onze belanghebbenden, stimuleren een open dialoog en moedigen anderen aan om zich bij onze missie aan te sluiten.

Wereldwijde samenwerking:
Milieu-uitdagingen zijn mondiaal en het oplossen ervan vereist samenwerking. We zoeken actief naar partnerschappen met gelijkgestemde organisaties en nemen deel aan wereldwijde inspanningen om dringende milieuproblemen aan te pakken.

Door milieubescherming serieus te nemen, wil Doulton® niet alleen een positieve impact hebben, maar ook anderen inspireren dit voorbeeld te volgen. Samen kunnen we een groenere, duurzamere wereld creëren voor huidige en toekomstige generaties. Bedankt dat je ons wilt vergezellen op deze belangrijke reis naar een betere toekomst.

Red de planeet

De wereld wordt overspoeld door de last van plastic vervuiling, met tientallen miljoenen tonnen plastic die elk jaar hun weg vinden naar de oceanen op aarde.

Geld besparen

Water kopen kost geld, niet alleen voor het milieu, maar ook voor onze portemonnee. Door ervoor te kiezen geen water te kopen, kun je de financiële vruchten plukken.

Je oude filter recyclen

Onze toewijding om het milieu te beschermen wordt weerspiegeld in onze keramische filterelementen, die vakkundig zijn gemaakt met het oog op recyclebaarheid.